|

Vastaava taho:

 • Vastuuhenkilö: Laura Halminen
 • Kaupallinen nimi: Saneseco
 • Tunnus: X6438990W
 • Sähköposti: info@saneseco.es

Tältä sivulta verkkosivuston käyttäjä löytää tarvittavat tiedot koskien sivun käyttöehtoja, jotka säätelevät käyttäjän ja verkkosivustosta vastaavan Sanesecon välistä suhdetta. Käyttäjän on tärkeää tutustua käyttöehtoihin ennen sivujen käyttämistä.

Tästä verkkosivustosta vastaa Saneseco. Sitoudumme käsittelemään käyttäjien ja asiakkaidemme tietoja vastuullisesti ja noudattamaan kansallisia ja Euroopan Unionin tietosuojaa koskevia säädöksiä.

Yleiset käyttöehdot

Nämä yleiset käyttöehdot koskevat Sanesecon verkkosivuston muodostavien sivujen sekä niiden sisällön ja palvelujen käyttöä (mukaan lukien sivustolle tulo). Jokainen, joka käyttää verkkosivustoa https://saneseco.es  (“käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Lue Tietosuojaseloste

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee olla tietoinen ja hyväksyä, että verkkosivuston käyttö ei tarkoita kaupallisen suhteen muodostumista Sanesecon kanssa. Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa noudattaen voimassaolevaa lainsäädäntöä, hyvää tahtoa ja yleistä järjestystä.

Verkkosivuston käyttö laittomiin tai vahinkoa-aiheuttaviin tarkoituksiin on kiellettyä, samoin kuin sellainen käyttö, joka voi haitata tai estää verkkosivuston normaalin toiminnan. Verkkosivuston sisältöä koskien on kiellettyä:

 • jäljentää, jakaa tai muokata sivujen sisältöä tai niiden osaa ilman Sanesecon suostumusta;
 • loukata millään lailla palveluntarjoajan tai sivustosta vastaavan Sanesecon oikeuksia;
 • käyttää sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin.

Käyttäessään sivustoa https://saneseco.es , käyttäjä sitoutuu toimimaan niin, että hänen käytöksensä ei vahingoita Sanesecon tai ulkopuolisten tahojen mainetta, intressejä tai oikeuksia, tai vahingoita, lamauta tai ylikuormita verkkosivustoa tai muuten haittaa sen normaalia toimintaa.

Käyttäjän tulee kuitenkin olla tietoinen, ettei mikään internetin tietoturvajärjestelmä ole täysin varma, minkä takia Saneseco ei voi taata, ettei verkkosivusto sisältäisi haittaohjelmia tai muita elementtejä, jotka voivat aiheuttaa haittaa käyttäjän tietoteknisissä järjestelmissä (software ja hardware) tai niihin tallennetuissa sähköisissä dokumenteissa tai tiedostoissa, vaikkakin pyrimme kaikin mahdollisin tavoin ja soveltuvien turvatoimien avulla estämään näiden haittaohjelmien pääsyn järjestelmiin.

Turvatoimet

Käyttäjän Sanesecolle lähettämät henkilötiedot voidaan tallentaa tai olla tallentamatta automaattisiin tietokantoihin, joista vastaa Saneseco. Saneseco toteuttaa tekniset, organisatiiviset ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa tietokantoihin tallennetun tiedon luottamuksellisuus, turvallisuus ja laatu tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjän ja verkkosivuston https://saneseco.es välinen tietoliikenne käyttää https-protokollalla suojattua kanavaa ja tiedot on salattu, eli olemme luoneet turvallisen ympäristön voidaksemme taata käyttäjän tietojen säilymisen luottamuksellisina.

Riidanratkaisuelin

Tuomme käyttäjän tietoon, että Euroopan komissio tarjoaa kuluttajille verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka löytyy seuraavasta osoitteesta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja

Verkkosivuston sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jakaa, esittää julkisesti tai saattaa yleisön saataville kaupallisissa tarkoituksissa, missään muodossa tai millään teknisellä keinolla ilman Sanesecon lupaa. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan teollis- ja tekijänoikeuksia, joiden haltija on Saneseco.

Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että koko verkkosivusto, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta tekstit, ohjelmistot, sisältöjen rakenne, valinta, järjestys ja esitystapa, podcast, valokuvat, audiovisuaalinen aineisto ja grafiikat on tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita laillisia oikeuksia koskevan suojan alaisia. Tämä suoja on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa, joissa Espanja on osana, sekä Espanjan tekijänoikeuksissa ja lainsäädännössä.

Mikäli käyttäjä tai ulkopuolinen taho katsovat, että heille kuuluvia tekijänoikeuksia on rikottu käyttämällä tiettyä aineistoa verkkosivustolla, heidän tulee ilmoittaa siitä Sanesecolle liittäen ilmoitukseen seuraavat tiedot:

 • mahdollisesti loukattujen tekijänoikeuksien haltijan tai hänen edustajansa henkilötiedot sekä edustajan valtakirja;
 • yksityiskohtaiset tiedot tekijänoikeuden alaisesta aineistosta ja sen sijainnista verkkosivustolla, todistus tekijänoikeuksien hallinnasta sekä vakuutus ilmoituksen sisältämien tietojen todenmukaisuudesta.

Linkit muille sivustoille

Tämä sivusto https://saneseco.es voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille.

Vastuuvapauslauseke

Saneseco ei myönnä takuita eikä ole missään olosuhteissa vahingonkorvausvastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat seurausta seuraavista seikoista:

 • keskeytyksistä tai puutteista sivuston ja sen sisältämien palvelujen ja sisällön saatavuudessa, ajantasaisuudessa tai toimivuudessa;
 • sivuston sisältämistä haittaohjelmista tai muista haittaa aiheuttavista ohjelmista;
 • verkkosivuston laittomasta, huolimattomasta, petollisesta tai käyttöehtojen vastaisesta käytöstä;
 • puutteista verkkosivuston kautta käyttäjän saataville saatettujen, ulkopuolisten tahojen tuottamien palvelujen laillisuudessa, laadussa, luotettavuudessa, hyödyllisyydessä tai saatavuudessa:

Palveluntarjoaja ei missään olosuhteissa ota vastuuta vahingoista, jotka ovat seurausta verkkosivun laittomasta tai asiattomasta käytöstä.

Sovellettava laki

Sanesecon ja verkkosivuston palvelujen käyttäjien välisessä suhteessa noudatetaan Espanjan lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Barcelonan tuomioistuimissa.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla kysyttävää näistä yleisistä käyttöehdoista tai huomioita koskien verkkosivustoa https://saneseco.es, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä osoitteessa: info@saneseco.es

© SANESECO. Kaikki oikeudet pidätetään.
Verkkosivuston käyttöehdot | Tietosuojaseloste | Evästeet

Sosiaaliset Verkostot

Ikonit: Freepik

Kuvat: Ekolet, Kazuba, Kekkilä, Wostman

Sivun toteutus: MEGAFON