|

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste Sanesecon asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, verkkosivuston käyttäjille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 • Kaupallinen nimi: Saneseco
 • Tunnus: X6438990W
 • Osoite: Carrer Vinya del Forn, 17, 08635 Sant Esteve Sesrovires (Espanja)
 • Puhelin: +34 644 729 950
 • Sähköposti: info@saneseco.es
 • Yhteyshenkilö: Laura Halminen

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään seuraavien ryhmien henkilötietoja:

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston (SANESECO) käyttäjät
 • Palveluntoimittajat ja muut sidosryhmät

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.

Potentiaalisten asiakkaiden ja verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenottojen mahdollistaminen ja pyydetyn tiedon toimittaminen.

Palveluntoimittajien ja muiden sidosryhmien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kaupallisen ja/tai sopimuksellisen suhteen ylläpito.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu johonkin seuraavista seikoista:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Sopimusperuste
 • Laillinen velvoite
 • Yrityksen oikeutettu etu

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Yritys tai organisaatio
 • Rooli / titteli
 • Asiakkaan maksutiedot (tilinumero, yms.)
 • Verkkosivuston (saneseco.es) käyttäjän IP-osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavilla tavoilla:

 • Asiakkailta, potentiaalisilta asiakkailta, palveluntoimittajilta tai muilta sidosryhmiltä henkilökohtaisen tai digitaalisen viestinnän kautta (mm. www-lomakkeella lähetetyt viestit, sähköposti, puhelin ja sosiaalisen median palvelut).
 • Verkkosivusto voi tallentaa käyttäjän IP-osoitteen, mikäli käyttäjä hyväksyy evästeet (cookies)

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan aina kun se on teknisesti mahdollista.

Tahot, jotka ovat oikeutettuja käsittelemään henkilötietoja (työntekijät, yhteistyötahot ja palveluntarjoajat) käsittelevät tietoja luottamuksellisesti (joko lain tai sopimuksen vaatimalla tavalla).

Mikäli yritys havaitsee tietovuodon, tiedotamme siitä välittömästi rekisteröidylle ja toimitamme kaikki mahdolliset tiedot tapahtumasta.

Verkkosivusto (saneseco.es) käyttää SSL-varmennetta, jonka avulla sivuston käyttäjien ja palvelimen välinen yhteys pystytään salaamaan.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröityneiden henkilötiedot voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka toimittavat yritykselle esim. taloushallinnan tai tietojärjestelmien palveluja. Työskentelemme vain luotettavien palveluntarjoajien kanssa, joiden tietoturva on kunnossa.

Lisäksi verkkosivuston (saneseco.es) ylläpito edellyttää verkkosivuston käyttäjien tiettyjen anonyymien tietojen luovuttamista seuraaville digitaalisten palvelujen tarjoajille, jotka käsittelevät tietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti:

 • Google Analytics: palvelu, jonka tarjoaa Google, Inc. (kotipaikka Yhdysvallat). Lisätietoja: https://analytics.google.com. Google Analytics käyttää evästeiden avulla saatuja tietoja verkkosivuston käytön analysointiin.
 • Hosting: SiteGround (kotipaikka Espanja). Lisätietoja: https://siteground.es/ (SiteGround). Tietojen käyttötarkoitus on verkkosivuston Hosting-palvelujen tarjoaminen.
 • Web-alusta: Automattic Inc. (kotipaikka Yhdysvallat). Lisätietoja: https://es.wordpress.com (Automattic Inc.). Tietojen käyttötarkoitus on verkkosivuston alustan tarjoaminen.

Henkilötietojen säilytysaika

Voimme käsitellä asiakkaiden, palveluntarjoajien ja muiden sidosryhmien henkilötietoja niin kauan kuin kaupallinen suhde on voimassa tai niin kauan kuin laki vaatii (esim. verotukselliset tai oikeudelliset tarkoitukset).

Voimme käsitellä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, kunnes olemme luoneet asiakassuhteen.

Rekisteröidyn oikeudet

Kuka tahansa voi pyytää saada tietää käsitteleekö Saneseco hänen tietojaan.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa:

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
 • saada itseään koskevat henkilötiedot sekä siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
  • käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja
  • käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Yhteydenotot” annettuun osoitteeseen. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jos olet eri mieltä tietojesi käsittelystä, voit esittää valituksen Espanjan tietosuojaviranomaiselle (www.agpd.es).

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@saneseco.es.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Saneseco
Laura Halminen
Carrer Vinya del Forn, 17, 08635 Sant Esteve Sesrovires (Espanja)

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.10.2018.

© SANESECO. Kaikki oikeudet pidätetään.
Verkkosivuston käyttöehdot | Tietosuojaseloste | Evästeet

Sosiaaliset Verkostot

Ikonit: Freepik

Kuvat: Ekolet, Kazuba, Kekkilä, Wostman

Sivun toteutus: MEGAFON