|

Koulutuspalvelut

SANESECO järjestää kuivakäymäläkoulutusta niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoille.

Kursseillamme osallistujat tutustuvat kuivasanitaation peruskonsepteihin ja sen sovelluksiin eri aloilla (luontokohteet, matkailuala, kestävä arkkitehtuuri, tilapäiset käyttökohteet, jne.).

Koulutuksen kesto ja sisältö muokataan osallistujien ammatillisen taustan ja koulutuksen tavoitteiden mukaan. Kurssit voivat suppeimmillaan olla johdatusluonteisia ja laajimmillaan tähdätä kuivakäymäalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Neuvontapalvelut

SANESECO auttaa löytämään ratkaisun kysymyksiin, joita herää suunniteltaessa kuivakäymäläjärjestelmien asennusta, oli kyseessä sitten yksityinen asuinkiinteistö, julkinen rakennus, luontokohde tai tilapäinen tarve:

 

w

Mikä kuivakäymälä sopii parhaiten kohteeseen ja miten järjestelmä mitoitetaan?

w

Mitä liitäntöjä tai lisälaitteita kuivakäymälä vaatii toimiakseen?

w

Mitkä viranomaismääräykset koskevat kuivakäymän asennusta ja käyttöä?

w

Miten voin hyödyntää kuivakäymälän lopputuotteet turvallisesti?

Voimme vastata kuivakäymäläprojektin kaikista vaihteista, mukaan lukien suunnittelu, laitteiden toimittaminen, järjestelmän asennus sekä tarvittava käyttö- ja huoltokoulutus.

Konsultointiprojektit

Voimme määrittää kuivakäymäläjärjestelmillä saavutettavat hyödyt, kuten säästöt veden- ja sähkönkulutuksessa ja rahallisen säästön järjestelmän elinkaaren aikana, mukaan lukien asennuksen, käytön ja huollon kustannukset.

Toteutettavuustutkimus sisältää tyypillisesti seuraavat vaihteet:

Alkutilanteen kartoitus

"

Toteutusvaihtoehtojen hyötyjen ja haittapuolien vertailu eri näkökulmista ottaen huomioon tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset.

"

Parhaan vaihtoehdon valinta ja toteussuunnitelman laatiminen

SANESECO toteuttaa tutkimus- ja kehitysprojekteja yhteistyössä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

© SANESECO. Kaikki oikeudet pidätetään.
Verkkosivuston käyttöehdot | Tietosuojaseloste | Evästeet

Sosiaaliset Verkostot

Ikonit: Freepik

Kuvat: Ekolet, Kazuba, Kekkilä, Wostman

Sivun toteutus: MEGAFON