|

Hyödyt

Kuivakäymälät tarjoavat kestävän vaihtoehdon perinteiselle sanitaatiomallille, joka käyttää valtavia määriä puhdasta juomavettä käymäläjätteiden kuljettamiseen ja huomattavan paljon sähköenergiaa ja kemikaaleja jätevesien puhdistamiseen.

Kuivakäymälät mahdollistavat ravinteiden luonnollisen kierron, eivät kuluta vettä tai sähköä eivätkä saastuta luontoa. Kuivakäymäläjärjestelmän omistaja hyötyy muun muassa edullisemmista asennus- ja käyttökustannuksista verrattuna muihin haja-asutusalueen jätevedenkäsittelyvaihtoehtoihin.

 

VEDEN SÄÄSTÖ

Kuivakäymälät säästävät huomattavan määrän puhdasta vettä, sillä normaalisti noin 20-30% kotitalouksien talousvedenkulutuksesta käytetään vessojen vetoon.

TOIMINTAVARMUUS

Kuivakäymälät toimivat ilman vettä ja sähköä, joten niitä voi käyttää vaikka veden- tai sähkönjakelussa olisi esimerkiksi luonnonilmiöistä johtuvia pidempiäkin katkoksia.

RAVINTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ

Virsta sisältää runsaasti typpeä ja fosforia ja sitä voi käyttää ravinneliuoksena puutarhassa tai kasvimaalla. Kiinteä käymäläjäte on kompostoinnin jälkeen erinomaista maanparannusainetta. Näillä luonnontuotteilla on mahdollista korvata ainakin osin teolliset lannoitteet, joiden valmistuksesta ja käytöstä aiheutuu monenlaisia ympäristöhaittoja.

HELPPO ASENNUS

Kuivakäymälää varten ei tarvitse asentaa vesiputkia tai viemäröintiä, joten asennustyö on yksinkertaista eikä mikään putki voi jäätyä talvella ulkotiloissa.

PIENI HIILIJALANJÄLKI

Kuivakäymälällä on pieni hiilijalanjälki muun muassa koska käymälätuotteiden käsittely ei kuluta vettä tai sähköenergiaa eikä siinä muodostu kasvihuonekaasuja (toisin kuin esim. sakokaivoissa, joissa voi muodostua pieniä määriä metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu).

MÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ JÄRJESTELMÄ

Jätevesien puhdistusta koskevat viranomaismääräykset täyttyvät, kun kiinteistössä käytetään kuivakäymälöitä ja harmaat vedet käsitellään asianmukaisesti.

VESIENSUOJELU

Kuivakäymälä auttaa suojelemaan vesistöjä ja pohjavesiä, koska ulosteita ei missään vaiheessa sekoiteta puhtaaseen veteen, eikä ulostebakteereja ja rehevöittäviä ravinteita sisältäviä jätevesiä näin muodostu.

EDULLISET KUSTANNUKSET

Kuivakäymälät yhdistettynä harmaiden vesien käsittelyyn on edullisin vaihtoehto jätevesien käsittelyyn haja-asutusalueella. Säästöä voi tulla järjestelmän elinkaaren aikana 20-60 %, kun otetaan huomioon asennus-, käyttö- ja ylläpitokustannukset (Savonia-ammattikorkeakoulu 2012. Ks. Raportti.).

SANESECO voi määrittää kuivasanitaatiosta saatavat hyödyt eri sovelluskohteissa, mukaan lukien veden- ja energiansäästön, elinkaarikustannukset, jne.

 

© SANESECO. Kaikki oikeudet pidätetään.
Verkkosivuston käyttöehdot | Tietosuojaseloste | Evästeet

Sosiaaliset Verkostot

Ikonit: Freepik

Kuvat: Ekolet, Kazuba, Kekkilä, Wostman

Sivun toteutus: MEGAFON