|

Formació

SANESECO cursos de formació dirigits tant al sector privat com a administracions.

En els cursos cobrim els conceptes clau del sanejament sec i expliquem casos pràctics d’aplicació en diferents sectors d’interès (espais verds, sector turístic, cases sostenibles, instal•lacions temporals, etc.).

La durada i el contingut dels cursos s’adapten en funció dels interessos professionals dels participants i la finalitat de la formació, podent variar des d’una introducció al concepte de sanejament sec, fins a unes jornades sectorials amb l’objectiu, per exemple, de formar professionals amb coneixements suficients per implementar sistemes de vàters secs de forma autònoma.

Assessorament

A SANESECO resolem els dubtes que puguin sorgir abans d’implementar un sistema de sanejament sec, ja sigui en un habitatge particular, un edifici públic, un espai verd o una instal•lació temporal:

 

w

Quin tipus de vàter sec és el més adequat per a cada cas i com es dimensiona?

w

Quines instal•lacions auxiliars requereix un vàter sec?

w

Què diu la normativa sobre els vàters secs?

w

Com puc aprofitar el producte final del procés de sanejament?

A més, podem coordinar el projecte d’instal•lació des de la fase de disseny i la compra dels equips fins a la posada de marxa del sistema i la formació necessària per garantir el correcte ús i manteniment del sistema.

Consultoria

A SANESECO podemo quantificar els beneficis derivats de la implementació d’un sistema de sanejament sec, incloent l’estalvi de recursos com l’aigua o l’electricitat i l’estalvi econòmic total durant el cicle de vida del sistema, incloent la instal•lació, l’ús i el manteniment.

Les fases d’un estudi de viabilitat de la implementació d’un sistema de vàters secs serien típicament les següents:

Diagnòstic de la situació actual

"

Estudi de les alternatives i la comparativa dels seus avantatges i inconvenients, des del punt de vista tècnic, econòmic, ambiental i social

"

Selecció de la millor alternativa i el seu desenvolupament en un pla d’implantació

SANESECO realitza projectes de R+D en col•laboració amb universitats i altres centres de recerca.

© SANESECO. Tots els drets reservats
Avis legal | Política de privacitat | Política de cookies
Xarxes socials
Icones realizades per Freepik

Imatges cortesia de Ekolet, Kazuba, Kekkilä, Wostman

Desenvolupada per MEGAFON