|

Beneficis

Els vàters secs ofereixen una alternativa sostenible a l’actual sistema de sanejament que usa grans volums d’aigua potable i requereix importants inputs d’energia i químics per a la depuració de les aigües residuals.

El sanejament sec restaura el cicle natural dels nutrients, sense consumir recursos externs, com a aigua o energia, i sense contaminar el mitjà natural. Per al propietari del sistema, els principals avantatges són una menor inversió en el sistema de depuració i menors costos d’explotació i manteniment del sistema de sanejament.

 

ESTALVI D’AIGUA

Els vàters secs permeten un important estalvi de l’aigua ja que, aproximadament, un 20-30% del consum domèstic de l’aigua s’utilitza en els vàters.

RESILIÈNCIA

El funcionament dels vàters secs no depèn del subministrament d’aigua potable ni d’electricitat, per tant, la seva operació no s’interromp en cas de fallades de subministrament fins i tot perllongats.

CICLE TANCAT DE NUTRIENTS

L’orina és un excel•lent fertilitzant per a l’hort o el jardí, per la seva aportació de nitrogen i fòsfor, i la femta contenen matèria orgànica, valuosa per a la millora dels terrenys de cultiu. Aprofitant aquests recursos naturals, s’evita l’ús de fertilitzants industrials, la producció dels quals té un important impacte ambiental.

SIMPLICITAT D'INSTAL•LACIÓ

El vàter sec no requereix presa d’aigua ni desguàs, per tant, se simplifica la instal•lació i no existeix risc de congelació de les canonades en l’exterior.

BAIXA PETJADA DE CARBONI

Els vàters secs tenen una petjada de carboni molt baixa, entre altres coses, perquè el seu ús i el tractament dels residus no requereixen inputs externs (electricitat, aigua) i perquè s’evita l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (per exemple, el metà generat en les fosses sèptiques).

COMPLIMENT AMB LES NORMES D'ABOCAMENT

La instal•lació de vàters secs, en combinació amb un adequat tractament de les aigües grises, garanteix el compliment dels límits d’abocament.

PROTECCIÓ DEL MEDI

Els vàters secs no generen aigües residuals, de manera que s’evita el risc de contaminació de llits i aigües subterrànies.

ESTALVI ECONÒMIC

En comparación con otros sistemas de saneamiento autónomo, la instalación de baños secos combinado con el tratamiento de aguas grises puede proporcionar un ahorro de un 20-60% en los costes totales derivados de la instalación, uso y mantenimiento del sistema.

En SANESECO podem quantificar els beneficis de la implementació de vàters secs en cada cas individual, incloent l’estalvi de recursos, costos d’inversió, etc.

 

© SANESECO. Tots els drets reservats
Avis legal | Política de privacitat | Política de cookies
Xarxes socials
Icones realizades per Freepik

Imatges cortesia de Ekolet, Kazuba, Kekkilä, Wostman

Desenvolupada per MEGAFON